Thứ Hai, 24 tháng 12, 2007

Lịch Thi Cuối Kỳ
Lịch Thi Cuối Kỳ của Lớp 52KD3 - Khoa Kiến Trúc Quy Hoạch - ĐHXD

Triết: Chiều 09/01/08 - tiết 7 đến 9 - P. 34H2
Anh1: Chiều 12/01/08 - tiết 10 đến 12 - P. 43H2
Hình Hoạ1: Chiều 16/01/08 - tiết 7 đến 9 - P. 206H1
Toán1: Chiều 21/01/08 - tiết 7 đến 9 - P. 33H1

Chúc anh em thượng lộ bình an với kì thi này, cố gắng ko fải thi lại, bác nào giỏi rồi thì cố gắng giật học bổng TT_TT.